Paslaugų tiekimo sąlygos

Naudodamiesi „Ordego“, Jūs sutinkate būti saistomas šių Paslaugų teikimo naudotojui sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“).

Prieš naudojantis „Ordego“, prašome atidžiai perskaityti toliau išdėstytas Paslaugų teikimo sąlygas. Jei Jūs nesutinkate su Paslaugų teikimo sąlygomis, prašome nesinaudoti „Ordego“. Šios Paslaugų teikimo sąlygos taikomos bet kokiam naudojimuisi „Ordego“ ir pagal šias sąlygas sudarytoms Pirkimo sutartims. „Ordego“ išsamesnį aprašymą ir daugiau informacijos apie sistemos reikalavimus galite rasti interneto svetainėje ordego.lt. 

1. Apibrėžimai

„Kurjeris-partneris” reiškia nepriklausomą rangovą , kuris pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Ordego, ir kuris yra juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, arba jo įgaliotinis, atliekantis pristatymo paslaugas per „Ordego”. 

„Partneris“ reiškia restoraną, parduotuvę ar kitą paslaugų partnerį, kuris pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Ordego, ir kuris parduoda savo produktus ir pristatymo ar kitas paslaugas, per „Ordego“.

„Naudotojas“ arba „Jūs“ reiškia fizinį asmenį, kuris naudojasi „Ordego“. Naudotojas privalo būti 18 metų amžiaus ar vyresnis.

„Pirkimo sutartis“ reiškia sutartį dėl Partnerio produktų ir galimų pristatymo paslaugų pirkimo pagal Užsakymą. Užsakymų, pateiktų bet kokiu Naudotojo mokėjimo būdu, atžvilgiu, Pirkimo sutartis tampa įpareigojančia sutartimi tarp Partnerio ir Naudotojo.

„Ordego“ reiškia MB Ordego, Chemijos g. 27C-62, LT-51332 Kaunas, Lietuva.

„Ordego“ reiškia interneto svetainę ordego.lt ir kitas papildomas vietas, kaip nurodyta ordego.lt

“Mažmeninės prekybos produktai“ reiškia maisto produktus, buities reikmenis, komunalines prekes ir kitas vartojimo prekes, kurias Partneris suteikia galimybę įsigyti per „Ordego“.

2. Ordego rekvizitai

  •     MB Ordego, Chemijos g. 27C-62, LT-51332 Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 306455641.
  •     Komercinis pavadinimas: „Ordego“,
  •     El. pašto adresas: info@ordego.lt.

Informacija apie Partnerių rekvizitus ir produktus bei paslaugas bus pateikta per Ordego App ir Ordego interneto svetainę.

3. „Ordego“ aprašymas 

3.1. Ordego yra išmaniųjų technologijų platforma, jungianti Naudotojus, Partnerius ir Kurjerius-partnerius. Ordego platforma leidžia Naudotojams pateikti maisto ir/ar kitų prekių užsakymus iš įvairių Partnerių restoranų/parduotuvių su pristatymo paslauga arba išsinešti. Ordego nėra restoranas/parduotuvė, siuntų pristatymo ar maisto gaminimo įmonė.

3.2. Partneriai informaciją apie savo produktus ir paslaugas pateikia „Ordego“, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie produkto savybes, alergenus, naudojimosi instrukcijas, meniu ir produktų kainas. Informaciją apie konkrečiu atveju taikomą pristatymo ir paslaugos mokesčio kainas pateikiama „Ordego“. Jei Jūs turite alergijų ar kitų mitybos ribojimų, ar dėl bet kokios kitos priežasties norite detalesnės informacijos apie produktus, prašome susisiekti su konkrečiu Partneriu. Jums paprašius, Partneris pateiks visą su maistu susijusią informaciją. Partnerio produktų ir paslaugų pirkimui ir pardavimui gali būti taikomos papildomos Partnerių sąlygos, kaip išdėstyta „Ordego“. Mažmeninės prekybos produktų kaina yra nustatoma pagal kainą, galiojančią Užsakymo pateikimo metu. Atkreipiame dėmesį, kad gali atsirasti nežymių kainos pokyčių tarp nurodytos kainos ir galutinės kainos Užsakyme dėl pakuotės svorio, jei produktai buvo iš anksto supakuoti.

Partneris suteikia informaciją apie alergenus ir kitą būtiną informaciją apie „Ordego“ siūlomus Mažmeninės prekybos produktus. Partneris yra atsakingas už visos informacijos apie Mažmeninės prekybos produktus teikimą, kaip reikalaujama galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, įskaitant ES reglamentą Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Kai taikoma, Partneris taip pat privalo užtikrinti, kad pardavimo kaina ir vieneto kaina būtų nurodomi pagal ES direktyvą 98/6/ES dėl vartotojų apsaugos, žymint vartotojams siūlomų prekių kainas.

3.3. Pasirinkdamas Partnerio produktus ir paslaugas, kuriuos Naudotojas pageidauja pirkti iš Partnerio, Naudotojas pateikia įpareigojantį užsakymą pirkti produktus ir paslaugas iš Partnerio sąlygomis, kurios Naudotojui nurodomos „Ordego“ prieš pateikiant užsakymą („Užsakymas“). Gavusi Užsakymą, Ordego perduos Užsakymo informaciją Partneriui. Kai Partneris priima Užsakymą ir Ordego Partnerio vardu pateikia Naudotojui užsakymo patvirtinimą, Naudotojas ar Klientas-Organizacija ir Partneris sudaro Partnerio prekių ir, jei taikoma, pristatymo ar kitų paslaugų Pirkimo sutartį. Kai kuriais atvejais, pristatymo paslaugos Pirkimo sutartis sudaroma ne su Partneriu, o su Ordego, kaip nurodyta kvite. Ordego Partnerio vardu pateiks Naudotojui kvitą už įsigytas prekes ir, jei taikoma, pristatymo paslaugą. Kai Partneris priima Užsakymą ir Naudotojui yra pateiktas užsakymo patvirtinimas, šalia Pirkimo sutarties dėl Partnerio produktų pirkimo sudarymo su Partneriu, Naudotojas ar Klientas-Organizacija ir Ordego sudaro teisiškai įpareigojantį susitarimą dėl bet kokių pristatymo paslaugų, kurias Naudotojas užsakė per „Ordego“, pirkimo. Užsakymo įvykdymas priklauso nuo galimybių, todėl Ordego pasilieka teisę savo nuožiūra atšaukti arba nepriimti Užsakymo apdorojimui per „Ordego“.

3.4. Jei užsakomos pristatymo paslaugos, platforma praneša Kurjeriui-partneriui, kad yra pristatymo galimybė ir technologija palengvina pristatymo Naudotojui užbaigimą. Partneriai arba Ordego taiko Naudotojams pristatymo mokestį ir paslaugų mokestį už pristatymo paslaugas, kaip išsamiau apibrėžta „Ordego“.

3.5. Naudotojo pasirinktas Partneris paruoš Užsakyme nurodytus produktus Naudotojui. Ordego Naudotojui nėra atsakingas ar įpareigotas dėl Partnerio tinkamo Pirkimo sutarties vykdymo. Nors Ordego nėra atsakingi už Kurjerio-partnerio suteiktas paslaugas, Ordego savo nuožiūra gali Naudotojui suteikti kompensaciją už netinkamai įvykdytą pristatymo paslaugą. 

3.6. Kai naudojatės „Ordego“, gali būti nustatyta minimali reikalaujama Užsakymo vertė; tokiu atveju Jūs būsite iš anksto informuoti apie tai „Ordego“. Jei Jūsų Užsakymas neatitinka minimalios vertės reikalavimo, Jums bus suteikta galimybė sumokėti skirtumą arba pridėti prie Užsakymo daugiau produktų, kad Užsakymas šį reikalavimą atitiktų. Partneris savo nuožiūra nustato Mažmeninės prekybos produktų, kuriuos galima įsigyti per „Ordego“, asortimentą ir kainą. Partneris taip pat gali nustatyti tam tikrų Jūsų Užsakymo apribojimų, pavyzdžiui, užsakymo kiekio ir dydžio apribojimų. Partneris privalo Jus informuoti apie bet kuriuos Mažmeninės prekybos produktų prieinamumo apribojimus. Naudotojas sutinka, kad tuo atveju, jei prekės laikinai nėra, vykdydamas Jūsų Užsakymą, Partneris tokio produkto neįtrauks į Užsakymą. Iš Jūsų nebus imamas mokestis už produktus, kurių Užsakymo pateikimo metu nėra. 

4, Pateikto užsakymo atšaukimas

4.1. Jūs negalite atsiimti ar atšaukti produktų ar pristatymo paslaugų Užsakymo, kai jau jį pateikėte, nebent šiose Paslaugų teikimo sąlygose aiškiai nurodyta kitaip. Prieš pateikdami produkto ar paslaugos Užsakymą, Jūs turėtumėte atidžiai peržiūrėti savo pasirinkimą.

4.2. Jei esate Naudotojas, turite teisę užsakymą atšaukimą atšaukti tik pagal įstatymus. Naudotojas pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas reiškia bet kurį fizinį asmenį, kuris naudojasi „Ordego“ ir pateikia Užsakymus tikslu, kuris iš esmės negali būti priskirtas jo komercinei arba savarankiškai profesinei veiklai.

4.3. Ordego laikosi įstatymu numatytų vartotojų atšaukimo teisių apribojimų, kaip nurodyta atitinkamuose įstatymuose. Tam tikroms prekėms gali būti netaikomos įstatymo nuostatos atšaukti Užsakymą ir grąžinti prekes, įskaitant šias: 

  •     Maisto produktai ir prekės, kurių dėl jų pobūdžio (paskirties) negalima perparduoti arba kurios greitai genda ar pasensta;
  •     Produktai, kurie pagal jų pobūdį (paskirtį) juos gavus yra neatskiriama kitų produktų dalis;
  •     Žaidimai, filmai, programinė įranga ar kitos prekės uždarose pakuotėse negali būti grąžinamos, jeigu jų uždara pakuotė buvo pažeista;
  •     Higienos ir intymios prekės atidarius jų pakuotę;
  •     Prekės, kurios yra pagamintos pagal užsakymą pagal Naudotojo specifikacijas ir instrukcijas.

Tai reiškia, kad Jūs negalite grąžinti, pavyzdžiui, maisto produktų pagal įstatymu numatytas atšaukimo teises po pirkimo. Jūs negalite atšaukti, panaikinti ar keisti jau pateikto tokių Mažmeninės prekybos produktų Užsakymo. Prašome atidžiai peržiūrėti savo pasirinkimus prieš pateikiant Užsakymą.

 4.4. Nepaisant 4.1 dalies, Jūs, kaip vartotojas, turite įstatymu numatytą teisę atšaukti Mažmeninės prekybos produktų Užsakymą per 14 dienų po šių produktų gavimo. Užsakymą galite atšaukti susisiekę su Ordego arba Partneriu per aukščiau nurodytą atšaukimo laikotarpį ir grąžindami produktus į Partnerio pardavimo vietą, iš kurios atlikote Užsakymą. Grąžindami produktą pateikite iš Ordego ar Partnerio gautą kvitą. Jeigu susisiekiate su Ordego dėl produkto grąžinimo arba prašote grąžinti apmokėjimą dėl produkto defekto, pažeidimo ar kito trūkumo, Ordego gali paprašyti atsiųsti produkto nuotrauką, kad galėtų dokumentuoti ir patikrinti defektus. Atkreipkite dėmesį, kad Partneris gali taikyti skirtingas sąlygas ir garantijas, kurios yra taikomos papildomai prie šių sąlygų. Apie tokias sąlygas Partneris suteikia informaciją Naudotojui atskirai per „Ordego“. Jei pageidaujate, pranešimą apie užsakymo atšaukimą galite pateikti Ordego el. paštu info@ordego.lt, laisva forma.

4.5. Naudotojo sumokėtą sumą Ordego grąžins per 14 dienų gavęs pranešimą apie atšaukimą, jei Partneris gaus grąžinamas prekes arba grąžinimo patvirtinimą. Prekių pristatymo mokestis ir paslaugos mokestis, jei jis buvo taikytas, taip pat bus grąžinamas. Grąžinta prekė turi būti nenaudota ir tinkama perparduoti. Prekė turi būti atitinkamai apsaugota ir supakuota į originalią arba į panašią pakuotę. Jeigu grąžinamų prekių yra mažiau arba jos pakito, Jums nebus grąžinta visa apmokėta suma. Pristatymo mokestis (ir, jei taikoma, paslaugos mokestis) negrąžinamas, jei Užsakymas atšaukiamas tik iš dalies. Ordego gali atsisakyti grąžinti pinigus, kol Partneris negaus produktų atgal arba kol nepateiksite įrodymų, kad grąžinote produktus, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

4.6. Ordego grąžins už grąžinamą prekę sumokėtą sumą tokiu pat būdu, kaip buvo už prekę sumokėta, ir į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už Užsakymą. Užsakymą apmokėjus Ordego kreditais, lėšos taip pat bus grąžinamos Ordego kreditais.

4.7. Atšaukus užsakymą Mažmeninės prekybos produktai, kuriuos galima grąžinti, turi būti pristatyti į Partnerio pardavimo vietą, iš kurios Jūs juos užsakėte per „Ordego“. Norėdami grąžinti prekę, susisiekite su tos pardavimo vietos klientų aptarnavimo atstovais. Pardavimo vietą galima pasitikslinti kvite, kurį gavote iš Ordego ar iš Partnerio. Mažmeninės prekybos produktai turi būti grąžinami kaip galima greičiau po Užsakymo atšaukimo ir ne vėliau kaip per 14 dienų po Užsakymo atšaukimo. Išsiuntus grąžinamus Mažmeninės prekybos produktus nepasibaigus 14 dienų grąžinimo laikotarpiui, bus laikoma, kad šio laikotarpio buvo laikomasi.

4.8. Jūs apmokate tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos ir jų būklė turi būti tinkama perpardavimui. Jūs atsakote už bet kokį gaminių vertės sumažėjimą, jei toks vertės praradimas atsirado dėl gaminių naudojimo, kuris nėra būtinas jų būklei, savybėms ir funkcionalumui patikrinti.

5. Naudotojo paskyros

 5.1. Kad galėtų naudotis „Ordego“, Naudotojas turi susikurti naudotojo paskyrą, sekdamas „Ordego“ registravimosi instrukcijomis. Paskyros registracijai Jums bus būtina susikurti vartotojo vardą ir slaptažodį bei pateikti Ordego tam tikrus asmens duomenis, tokius kaip vardas, adresas, el. pašto adresas ir bent vienas galiojantis mokėjimo būdas. Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad paskyroje saugoma informacija būtų tiksli, išsami ir aktuali. Daugiau informacijos apie tai, kaip Ordego tvarko Jūsų asmens duomenis pateikiama Ordego Privatumo Taisyklėse. „Ordego“ registracijos duomenys yra asmeniniai. Naudotojas turi užtikrinti, kad bet kokie naudotojo paskyros registracijos duomenys ir lygiavertė informacija, reikalinga prieigai prie Naudotojo paskyros, būtų laikomi konfidencialiai ir naudojami saugiu būdu, neprieinamu trečiosioms šalims. Naudotojas gali turėti tik vieną asmeninę naudotojo paskyrą. Jei pageidaujate savo paskyrą ištrinti, prašome susisiekti su mumis aukščiau nurodytais kontaktais.  

5.2. Kilus įtarimams, kad bet kokiam pašaliniam asmeniui tapo žinomi Naudotojo naudotojo paskyros registracijos duomenys ar jis turi prieigą prie Naudotojui priklausančios naudotojo paskyros, Naudotojas turi nedelsdamas apie tai informuoti Ordego. Naudotojas yra atsakingas už bet kokį naudojimąsi „Ordego“ ir bet kokią veiklą iš Naudotojui priklausančios naudotojo paskyros. 

5.3. Ordego nesaugo Jūsų mokėjimo priemonės informacijos, kadangi tai daro trečiasis asmuo-mokėjimo paslaugos teikėjas, kurį pasitelkia Ordego. Jūs sutinkate apmokėti visus pirkimus, kylančius iš Jūsų naudojimosi „Ordego“. Jūs privalote užtikrinti, kad kredito kortelės ir kita mokėjimo informacija, kurią Jūs pateikėte savo naudotojo paskyroje, būtų atnaujinama.

6. Mokėjimai

6.1. Naudotojas gali įvykdyti šią mokėjimo prievolę tik naudodamasis atitinkamu internetiniu mokėjimo būdu, numatytu „Ordego“. Kai Naudotojas sumoka pirkimo kainą Ordego, Naudotojas įvykdo savo mokėjimo prievolę Partneriui. 

6.2. Mokėjimas bus automatiškai nuskaitytas nuo Naudotojo kredito kortelės atlikus Užsakymą. Kai tik Užsakymas pateikiamas per „Ordego“, Ordego turi teisę Partnerio vardu atlikti lėšų rezervavimą Naudotojo kredito kortelėje. Ordego mokėjimų apdorojimui pasitelkia trečiąją šalį-mokėjimo paslaugos teikėją.

7. Ordego kreditai ir kitos nuolaidos

7.1. „Ordego“ Naudotojai gali gauti Ordego kreditus ar taškus, pvz., pakviesdami naujus naudotojus užsiregistruoti „Ordego“. Naudotojas gali naudoti Ordego kreditus ir žetonus, kad gautų nuolaidą savo pirkimams „Ordego“.

7.2. Ordego gali vienašališkai nustatyti sąlygas, taikytinas Ordego kreditų, taškų ir nuolaidų suteikimui, naudojimui ir galiojimui. 

7.3. Bet kokie registracijos metu gauti premijiniai kreditai ar taškai gali būti panaudoti tik vieną kartą.

7.4. Ordego kreditai ir taškai negali būti iškeisti į grynuosius pinigus.

7.5. Ordego kreditai ir žetonai bus panaikinti, jei Ordego nustato bet kokį piktnaudžiavimą Ordego kreditais ar taškais, arba įtaria ar nustato, kad Ordego kreditai ar taškai buvo suteikti neteisingais pagrindais. Tokiais atvejais Ordego pateikia sąskaitą sumai, kuri buvo sumokėta panaudojant tokius Ordego kreditus ar taškus.

7.6 Nuolaidos netaikomos alkoholiniams gėrimams. Taip pat, Ordego kreditai nesuteikiami ir negali būti panaudoti atsiskaitant už alkoholinius gėrimus.

8. Užsakymo pristatymas

8.1. Jei Naudotojas užsisako Užsakymo pristatymą per „Ordego“, Užsakymas bus pristatytas į vietą, kurią Naudotojas patvirtino „Ordego“. Naudotojas taip pat turi pateikti „Ordego“ patvirtintos vietos gatvės adresą. Naudotojas yra asmeniškai atsakingas už teisingo adreso ir kitų su Užsakymo pristatymu susijusių detalių pateikimą „Ordego“. Pristatymo paslaugas Naudotojui teikia Ordego.

8.2. Kai naudojatės „Ordego“, gali būti nustatyta minimali reikalaujama Užsakymo vertė; tokiu atveju Jūs būsite iš anksto informuoti apie tai „Ordego“. Jei Jūsų Užsakymas neatitinka minimalios vertės reikalavimo, Jums bus suteikta galimybė sumokėti skirtumą arba pridėti prie Užsakymo daugiau produktų, kad Užsakymas šį reikalavimą atitiktų. 

8.3. Naudotojas turi būti pasiekiamas telefono numeriu, kurį Naudotojas nurodė „Ordego“. Jei Naudotojo nurodytu telefono numeriu prisiskambinti galimybės nėra, Ordego gali atšaukti pristatymą ir iš Naudotojo gali būti pareikalauta sumokėti visą Užsakymo kainą.

8.4. Naudotojas gali pateikti užsakymą, kuris bus pristatytas kaip įmanoma greičiau (standartinis pristatymo būdas), arba pateikti išankstinį užsakymą pasirinkęs norimą pristatymo laiką.

8.5. Standartinio pristatymo pasirinkimas: Naudotojas privalo būti Užsakymo metu nurodytoje ir patvirtintoje vietoje, nuo Užsakymo pateikimo iki Užsakyme nurodytų produktų gavimo. Jei Naudotojo nėra jo/jos patvirtintoje vietoje per penkias minutes nuo užsakytų produktų pristatymo atvykimo ir Naudotojas neatsako po dviejų pristatymą atliekančio kurjerio partnerio bandymų susisiekti, Ordego arba Partneris gali atšaukti pristatymą ir iš Naudotojo gali būti pareikalauta sumokėti visą Užsakymo kainą.

8.6. „Išankstinio užsakymo“ pristatymo pasirinkimas: Naudotojas privalo būti patvirtintoje vietoje prieš dešimt minučių nuo išankstinio užsakymo pristatymo laiko iki pristatymo momento, kad galėtų atsiimti Užsakymą.

9. Užsakymo paėmimas ir atsiėmimas Partnerio pardavimo vietoje

9.1. Jei Naudotojas neužsakė Užsakyme nurodytų Partnerio produktų pristatymo, bet nurodė atsiėmimą Partnerio pardavimo vietoje, produktus galima atsiimti Partnerio pardavimo vietoje, kurią Naudotojas pasirinko ryšium su Užsakymu. Naudotojas gaus atskirą elektroninį patvirtinimą, kai produktai yra paruošti atsiėmimui. Partneris arba Ordego gali nustatyti Naudotojo tapatybės nustatymo sąlygas atsiimant Užsakyme nurodytus produktus.

9.2. Partneris užsakytus produktus laiko 60 minučių po to, kai Partneris pranešė Naudotojui, kad Užsakymas paruoštas atsiėmimui. Tačiau šis įsipareigojimas yra apribotas konkretaus Partnerio pardavimo vietos darbo valandomis ir Užsakymas turi būti atsiimtas iki minėtos Partnerio pardavimo vietos uždarymo laiko.

10. Užsakymas valgyti vietoje

10.1. Jei Naudotojas pasirinko galimybę Užsakyme nurodytus produktus vartoti Partnerio pardavimo vietoje, Naudotojas gaus atskirą elektroninį patvirtinimą apie numatomą laiką, kada produktai bus paruošti vartojimui Partnerio pardavimo vietoje.

11. Laiko skaičiavimai 

11.1. Bet koks pristatymo laikas ar atsiėmimo laikas ar kitas apskaičiuotas laikas, kurį „Ordego“ Naudotojui pranešė Partneris arba Ordego, yra tik apytikslis laikas. Nėra garantijos, kad Užsakymas bus pristatytas ar jį bus galima atsiimti ar vartoti nurodytu laiku. Produktų pristatymo laikui įtakos taip pat gali turėti veiksniai, tokie kaip eismo spūstys, piko valandos ir oro sąlygos.

12. Intelektinės nuosavybės teisės

12.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į arba susijusios su „Ordego“ ir su tuo susijusi dokumentacija bei visos jos dalys ir kopijos išlieka išimtinai suteiktomis Ordego ir/ar jos subrangovams/licenciarams ir yra išimtinė bei išskirtinė jų nuosavybė. „Intelektinės nuosavybės teisės“ reiškia autorių teises ir gretutines teises (įskaitant teises į duomenų bazę ir katalogą bei teises į fotografijas), patentus, naudinguosius modelius, teises į dizainą, prekės ženklus, firminius pavadinimus, komercines paslaptis, praktinę patirtį (know-how) ir bet kokią kitą registruotų ar neregistruotų intelektinės nuosavybės teisių formą.

12.2. Šios Paslaugų teikimo sąlygos nesuteikia Naudotojui jokių Intelektinės nuosavybės teisių į „Ordego“ ir visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos šiuo dokumentu, išsaugo Ordego ir jos subrangovai/licenciarai.

13. Papildomos „Ordego“ naudojimosi nuostatos

13.1. „Ordego“ yra prieinama tik 18 metų amžiaus ar vyresniems asmenims.

13.2. Naudotojas, naudodamasis „Ordego“, privalo laikytis visų galiojančių taisyklių ir nuostatų, įskaitant taisykles dėl alkoholio ir tabako gaminių, vaistų ir kitų produktų, kurių įsigijimui yra taikomas amžiaus ribojimas, pirkimo. Jei šalyje, kurioje yra Naudotojas, galimas produktų, kurių įsigijimui yra taikomas amžiaus ribojimas, pavyzdžiui, alkoholinių gėrimų ar tabako gaminių, pristatymas, Naudotojui gali būti atsisakyta pristatyti tokius produktus, jei Vartotojas negali pateikti Ordego kurjeriui-partneriui, pristatančiam Užsakymą, galiojančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka, įrodančio, kad Naudotojas yra sulaukęs teisės aktais reikalaujamo amžiaus įsigyti produktą (-us). Naudotojui gali būti atsisakyta pristatyti produktus, kurių įsigijimui yra taikomas amžiaus ribojimas, taip pat kitais atvejais, numatytais šalies, kurioje yra Naudotojas, galiojančiose taisyklėse ir nuostatuose, pavyzdžiui, alkoholinius gėrimus, jei Naudotojas rodo apsvaigimo požymius. Jei dėl čia aprašytų priežasčių atsisakoma pristatyti produktą (-us), kurių įsigijimui yra taikomas amžiaus ribojimas, Ordego turi teisę iš Naudotojo išieškoti dvigubą pristatymo mokesčio (ir, jei taikoma, aptarnavimo mokesčio), kurį Naudotojas sumokėjo už atitinkamą Užsakymą, vertę kaip kompensaciją už tai, kad Naudotojas turėjo grąžinti Partneriui produktą (-us), kurių įsigijimui yra taikomas amžiaus ribojimas.

13.3. Ordego nuolat tobulina „Ordego“ ir Ordego gali iš dalies ar visiškai pakeisti ar pašalinti įvairias „Ordego“ dalis, įskaitant „Ordego“ prieinamas funkcijas, produktus ir Partnerius.

13.4. Ordego, savo nuožiūra, gali kartas nuo karto leisti Jums pateikti, paskelbti ar kitaip suteikti Ordego prieigą naudotis Jūsų per „Ordego“ pateiktu turiniu ir informacija, pavyzdžiui, atsiliepimais ir palaikymo užklausomis, susijusiomis su „Ordego“, konkursams ir akcijoms pateikta medžiaga („Vartotojo turinys“). Bet koks Jūsų pateiktas Vartotojo turinys išlieka Jūsų nuosavybė. Tačiau teikdami Ordego Vartotojo turinį, Jūs suteikiate Ordego pasaulinę, neterminuotą, neatšaukiamą, perleidžiamą ir nemokamą licenciją, su teise sublicencijuoti, naudoti, kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, viešai rodyti ir kitu būdu naudoti Vartotojo turinį visais formatais ir esamais ar būsimais kanalais, be išankstinio pranešimo Jums ar nereikalaujant Jūsų sutikimo, taip pat be jokios pareigos ką nors sumokėti Jums ar kitam asmeniui ar subjektui. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad esate įgalioti suteikti Ordego aukščiau nurodytas teises ir kad toks Vartotojo turinys ar jo naudojimas nėra įžeidžiantis, šmeižikiškas, nepadorus ar bet kokiu būdu žalingas ir nepažeis, neteisėtai nepasisavins ir nepažeis trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių, teisės į privatų gyvenimą bei jo slaptumą, nepažeis taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų.

13.5. Naudodamasis „Ordego“ Naudotojas gali susidurti su turiniu ar informacija, kuri gali būti netiksli, nepilna, pavėluota, klaidinanti, nelegali, įžeidžianti ar kitaip žalinga. Ordego paprastai neperžiūri Partnerių pateikto turinio. Ordego nėra atsakingas už trečiosios šalies (įskaitant Partnerius) turinį ar informaciją ar bet kokią žalą, kylančią kaip jos naudojimo ar rėmimosi ja rezultatas.

13.6. Jūs esate atsakingas už bet kokių įrenginių ar įrangos (tokios kaip telefonai) įsigijimą ir palaikymą bei ryšius, reikalingus prieigai prie „Ordego“ ir naudojimuisi ja, ir visus su tuo susijusius mokesčius.

13.7. Naudotojas negali: (i) naudotis ar bandyti naudotis kito asmens asmenine Ordego paskyra ir/ar prieiti prie kito asmens asmeninių mokėjimo duomenų per „Ordego“ ar naudotis kito asmens asmeninėmis mokėjimo kortelėmis naudojantis „Ordego“ be tokio kito asmens sutikimo; (ii) kopijuoti, keisti ar kurti „Ordego“ ar bet kokios susijusios technologijos išvestinius kūrinius; (iii) taikyti apgrąžos inžineriją, dekompiliuoti, dekonstruoti, dešifruoti arba kitaip bandyti gauti „Ordego“ ar bet kokios susijusios technologijos pirminį programos kodą ar bet kurią jo dalį; (iv) pašalinti bet kokius „Ordego“ esančius pranešimus apie autorių teises, prekės ženklą ar kitas nuosavybės teises; (v) pašalinti, uždengti ar padaryti neaiškią bet kokią reklamą, patalpintą „Ordego“; (vi) rinkti, naudoti, kopijuoti ar perduoti bet kokią iš „Ordego“ gautą informaciją be Ordego sutikimo; (vii) naudoti botus ar kitus automatizuotus metodus naudojimuisi „Ordego“; (viii) sukurti Ordego paskyrą naudojantis netikra tapatybe ar kito asmens tapatybe; ar (viii) prieiti prie „Ordego“ kitaip nei per Ordego aiškiai suteiktas sąsajas, tokias kaip Ordego App ir Ordego interneto svetainė.

13.8. Jums nėra leidžiama naudoti „Ordego“ ar bet kokio jų turinio jokiais kitais tikslais, nei nekomercinis tikslas. Griežtai draudžiamas bet kokio pobūdžio sistemingas duomenų gavimas, pavyzdžiui, robotų, vorų, interneto skelbimų skaitytuvų, išgavimo programinės įrangos, automatinio proceso ir (arba) prietaiso scranavimas, kopijavimas ir (arba) stebėjimas bet kurioje „Ordego“ dalyje.

13.9. Ordego turi teisę savo nuožiūra nedelsiant pašalinti Naudotoją iš „Ordego“, sustabdyti Naudotojo paskyros naudojimą ir/ar atsisakyti ar atšaukti bet kokius Užsakymus iš Naudotojo, jei: (i) Naudotojas piktnaudžiauja „Ordego“ ar sukelia bet kokios žalos ar nuostolių naudojimuisi „Ordego“ ar Partneriams, ar Ordego, ar Ordego darbuotojams, (ii) Ordego turi pagrįstą įsitikinimą esant Naudotojo apgaulingų veiksmų naudojantis „Ordego“, (iii) Naudotojas pateikia fiktyvų Užsakymą (pavyzdžiui, neapmokėdamas arba nebūdamas pristatymo ar atsiėmimo vietoje, kad gautų Užsakymą) arba kitaip nevykdo savo įsipareigojimų, kylančių iš šių Paslaugų teikimo sąlygų; (iv) esama pagrįstos abejonės dėl Užsakymo teisingumo ar tikrumo; ar (v) Naudotojas grasina, priekabiauja, elgiasi rasistiškai, seksistiškai ar, Ordego nuomone, kitaip elgiasi netinkamai Partnerių, Ordego darbuotojų ar kurjerių-partnerių atžvilgiu. Jei Ordego atšaukia Užsakymą, kuris jau yra apmokėtas, Ordego turi pervesti tą sumą į tą pačią naudotojo sąskaitą, kaip ta, iš kurios Naudotojas atliko mokėjimą.

13.10. Apie Naudotojus surinktų asmens duomenų valdytojas yra Ordego, nebent nurodyta kitaip. Ordego bet kokius iš Naudotojo surinktus asmens duomenis tvarko pagal http://www.vvtat.lt/ Ordego privatumo taisykles.

13.11. Naudodamasis „Ordego“ Naudotojas privalo laikytis taikytinų trečiosios šalies sutarties sąlygų.

13.12. Naudotojas pareiškia ir garantuoja, kad (i) jis/ji nėra valstybėje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas ar kuri JAV vyriausybės buvo įvardinta kaip „terorizmą palaikanti“ valstybė; ir (ii) jis/ji nėra įtrauktas į jokį JAV vyriausybės draudžiamų ar apribotų šalių sąrašą.

14. Terminas ir nutraukimas 

14.1. Šios Paslaugų teikimo sąlygos galioja kaip įpareigojantis susitarimas tarp Ordego ir Naudotojo iki kito pranešimo tol, kol Naudotojas naudojasi „Ordego“.

14.2. Naudotojas bet kuriuo metu gali nutraukti naudojimąsi „Ordego“. Ordego bet kuriuo metu gali nutraukti „Ordego“ teikimą visam laikui ar laikinai.

15. Skundai

15.1. Prašome atkreipti dėmesį, kad „Ordego“ bet kuriuo metu gali būti pertraukta ar nutraukta visam laikui. „Ordego“ taip pat gali būti laikinai sustabdyta. Nesinaudokite „Ordego“ jokių duomenų atsarginėms kopijoms. Nors Ordego deda visas pastangas, kad „Ordego“ paslauga būtų teikiama be klaidų ir laiku, Ordego neteikia jokių pareiškimų ir garantijų, kurios nėra aiškiai išdėstytos šiose sąlygose. Ordego nesuteikia jokios garantijos dėl „Ordego“ paslaugos ar bet kokių prekių ar paslaugų, teikiamų per platformą, patikimumo, savalaikiškumo, kokybės ar tinkamumo, ar kad „Ordego“ paslauga bus nepertraukiama ar be klaidų.

15.2. Partneris yra įsipareigojęs paruošti Užsakymą pagal Naudotojo užsakytas savybes ir per „Ordego“ nurodytą laiką. Jei yra kokių nors Užsakymo (pristatymo) trūkumų, Naudotojas gali susisiekti arba su Partnerio vardu veikiančiu Ordego klientų aptarnavimu per taikomojoje programoje įdiegtą klientų palaikymo pokalbių funkciją ar adresu info@ordego.lt, arba tiesiogiai su Partneriu.

15.3. Tik Partneris yra atsakingas už bet kokius Užsakymo turinio ir paruošimo defektus ar kitus Pirkimo sutarties vykdymo trūkumus.

15.4. Naudotojas, nustatęs Pirkimo sutarties vykdymo trūkumus, turi nedelsdamas pateikti bet kokius skundus Ordego arba Partneriui, aiškiai aprašydamas minėtus trūkumus. Pranešimai apie Mažmeninės prekybos produktų defektus turi būti pateikti per pagrįstą laikotarpį pastebėjus defektą, tačiau ne vėliau nei per du mėnesius. Atkreipiame dėmesį, kad apie maisto produktų ir kitų produktų, kurie pagal savo pobūdį (paskirtį) greitai genda ir pasensta, defektus svarbu informuoti kuo anksčiau, kad būtų galima atlikti tinkamą defekto tyrimą ir patikrinimą. Patvirtinus Mažmeninės prekybos produkto defektą Jums bus grąžintos Jūsų sumokėtos sumos, kaip tai numato taikytini įstatymai.

15.5. Ordego negali būti taikoma jokia atsakomybė už nuostolius ar žalą, kuriuos Jūs ar bet kuri trečioji šalis gali patirti naudodamiesi „Ordego“, išskyrus atvejus, kai Ordego juos sukėlė sąmoningai ar dėl didelio neatsargumo, arba jei atsakomybės ribojimas nėra galimas vadovaujantis galiojančiais įstatymais.

16. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

16.1. Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms taikoma ir jos turi būti aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus.

16.2. Jeigu Jūs esate vartotojas, prašome atkreipti dėmesį, kad iš Jūsų negali būti atimtos teisės, kurias Jums suteikia Jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės privalomi vartotojų apsaugos įstatymai.

16.3. Ginčai, kylantys iš šių Paslaugų teikimo sąlygų, sprendžiami Vilniaus apygardos teisme. Tačiau vartotojas visuomet gali pradėti teisminį procesą savo nuolatinės gyvenamosios vietos kompetentingame teisme. Jeigu Jūs esate Naudotojas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ES, ginčams išspręsti Jūs ir Ordego taip pat gali pasinaudoti EGS platforma, kurią valdo Europos Komisija. Šią platformą galima rasti adresu ec.europa.eu/odr. Ginčą taip pat galite perduoti vartotojų ginčų tarybai ar kitai atitinkamai neteisminei institucijai savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Naudotojas Lietuvoje, ginčą visuomet taip pat galite perduoti spręsti Valstybinei Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybai (detalesnių instrukcijų ieškokite http://www.vvtat.lt/). 

17. Pakeitimai

17.1. Šios Paslaugų teikimo naudotojui sąlygos gali būti keičiamos.

17.2. Šiuo metu galiojančias Paslaugų teikimo sąlygas galite rasti Ordego interneto svetainėje. Nepateikdami išankstinio pranešimo esminių šių Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų nedarysime ar Naudotojų teisių pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas nemažinsime. Jei Naudotojas nesutinka su bet kokiomis pakeistomis Ordego Paslaugų teikimo sąlygomis, jis/ji turi nutraukti naudojimąsi „Ordego“.

18. Perleidimas

18.1. Ordego turi teisę perleisti visas ar bet kurias savo teises ar pareigas pagal šį dokumentą, visiškai ar iš dalies, filialui ar teisių perėmėjui ar jo verslo turto, susijusio su „Ordego“, pirkėjui ar įgijėjui be išankstinio Naudotojo sutikimo.

18.2. Naudotojas neturi teisės visiškai ar iš dalies perleisti jokių savo teisių ar pareigų pagal šį dokumentą.

Atnaujinta 2024 m. birželio 03 d.